วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55

วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55
วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55

วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55
สำ ห รั บ วั น นี้ ค รั บ เ ร า จ ะ พ า ช า ว FIFA55
เว็บไซต์ออนไลน์ฟรีคาสิโนออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคาสิโน ไก่ชนหรือการแทงบอลออนไลน์ ก็ต้องบอกเลยครับว่าเว็บของเราเป็นที่รู้จักมากมายในกลุ่มนักเดิมพันทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพเนื่องจากทางเว็บมีบริการที่รวดเร็วตรงไปตรงมาและด้วย

คาสิโนออนไลน์ก็มีมาใหม่มากมายขึ้นทุกวันแต่ที่เว็บของเราเป็นที่รู้จักดีก็เพราะว่าทางเว็บไม่เคยมีประวัติการโกงลูกค้าแต่อย่างใดซึ่งเว็บเป็นเว็บตรงและไม่ผ่านเอเย่นต์จึงทำให้ผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกของเว็บมั่นใจ และสามารถบอกต่อกับใครต่อใครมากมายว่าทางเว็บมีอะไรดีบ้างแต่ถ้าใครสนใจที่จะมาเป็น

สมาชิกคาสิโนออนไลน์ของเราสมัคร FIFA55 กันได้เลยนะครับเพียงแค่เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็สามารถเริ่มเดิมพันกับทางเว็บได้เลยส่วนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเทคนิค สำหรับการเลี้ยงไก่ชนไก่ตีทั่วไปแต่ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้คือเมื่อไก่ตาแตกเราจะมีวิธีทำอย่างไรต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าสำหรับไก่ที่ตาแตกจากการตีจะไม่มีวิธีรักษา

แต่เราจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆในขณะที่ไก่โดนตีแล้วดูดีที่ตาจนตาแตก ถ้ายังทำการตีอยู่ในกรณีที่ตาไก่มองไม่เห็นแล้วเราจำเป็นต้องเย็บตาไก่ครับเพราะจะทำให้ไก่ไม่เขวไม่สามารถติดต่อได้ตามปกติ
เราต้องเย็บปิดให้สนิทครับแล้วไก่เราจะสามารถตีต่อได้จนกว่าจะจบการเดิมพัน เพราะในความเป็นจริงของไก่นั้น

แค่ไก่อีกตัวมาแตะตัวไก่อีกตัวก็จะสู้โดยอัตโนมัติซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตาอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าไก่ก็มีระบบสัมผัสและประสาทสัมผัสที่ดีเช่นกัน และหลังจากตีเสร็จแล้วไม่ว่าไก่ตัวนั้นจะชนะหรือแพ้ เราจะทำการตัดได้เพื่อเปิดตาที่เราเย็บตาไก่นั้นไว้

วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55

แต่สำหรับไก่ที่ตาไม่แตกแต่แค่เลือดออกในตาแล้วเราทำการเย็บเราก็ต้องดูด้วยคำว่าเราจะสามารถทำการรักษาได้ขนาดไหน สำหรับไก่ที่ตาไม่แตกนะครับเป็นวิธีแบบโบราณให้เรานำตัวแมงวันมาบี้แล้วใส่ลงไปในตาไก่ แล้วใช้มือของเราปิดตาไก่ไว้สัก 1-2 นาทีครับ แต่ในกรณีที่ไก่ตัวนั้นตาแตกไปเลย

 วิธีรักษา ไก่ชนตาแตก FIFA55

วิธีรักษา สำ ห รั บ ไ ก่ ต า แ ต ก ไม่ มี น ะ ค รั บ คื อ ไ ก่ ตั วนั้นจะตาบอดเลย แ ต่สำหรับไก่ที่ตาบอดไปเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไก่ตัวนี้จะ ตีต่อได้ไหมเนื่องจากว่าไก่ที่ถูกตีจน

ต า บ อ ด อ า จ จ ะ เ ป็ น ไ ก่ เ ก่ ง ข อ ง ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น สำ ห รั บ คำ ถ า ม นี้ ก็ มี คำ ต อ บ ค รั บ ไ ก่ ที่ ต า บ อ ด ส า ม า ร ถ ตี ต่ อ ไ ด้ ค รั บ แ ต่ เ ร า ก็ ต้ อ ง ทำ ก า ร สั ง เ ก ต ด้ ว ย ว่ า ไ ก่ ตั ว นั้ น จ ะ ห ล ง เ ข า ห รื อ เ ป ล่ า เ พ ร า ะ ถ้ า ไ ก่ ห ล ง จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ตี ไ ด้

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > >