ไก่ชีหรือไก่ขาว ไก่กลายพันธุ์

วันนี้เรามารู้จักไก่เพิ่มกันอีก 1 สายพันธุ์ คือ ไก่ชี ไก่ขาวหรือไก่ชีเป็นไก่ที่มีสีขาวตลอดทั้งตัว หลายคนเข้าใจว่า เกิดจากการกลายพันธุ์กับไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว ซึ่งมีพ่อสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาวลูกที่ได้จึงเป็นสีขาวสวยงาม ไก่ชีไม่ปรากฏว่าเป็นไก่ที่สำคัญของบุคคลใดในประวัติศาสตร์ไทย

ไก่ชีหรือไก่ขาว

แหล่งกำเนิดพบได้ทั่วไป ทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชรสุโขทัย ภาคกลางจะพบในจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออกจะพบในแถบจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี

ไก่ชีจะมีรูปร่างลักษณะเป็น ไก่ชนที่สง่างาม ไหล่กว้าง ลำตัวยาวจับ 2 ท่อน อกกว้างกว้าง บั้นท้ายกว้าง กระดูกใหญ่ ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง แข้งกลม หางยาวสง่างาม ปีกใหญ่ยาวถึงก้นมีสีขาวตลอด เกล็ดนิ้ว เกล็ดแข้ง เรียงกันเป็นระเบียบมีสีขาวอมเหลืองรับกับปาก เดือนโคนใหญ่มั่นคง สีกับปากและแข้ง