ไก่เชิงบางคล้า สวย ดุ โหด แห่งเมืองแปดริ้ว

ไก่เชิงบางคลัง

FIFA55 พามารู้จัก ไก่เชิงบางคล้า ( แปดริ้ว)

สำหรับการมาพบกันครั้งนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะนำสิ่งดีๆ มามอบให้กับเพื่อนๆชาว FIFA55 ที่เป็นคอไก่ชน และนักพนันไก่ นักเลงไก่ที่ชอบเลี้ยงไก่กันแน่นอน ซึ่งวันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆชาว FIFA55 มาแทงบอลนะครับ แต่เราจะมาทำความรู้จัก ไก่เชิงบางคล้า บางคล้าแปดริ้วอยู่ใน จ.ฉะเชิงเทรา

หากใครที่เคยไปเยี่ยมเยือน จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือรู้จัก ก็คงต้องรู้จักไก่ชนนี้ เพราะต้องบอกเลยว่าไก่เชิงนี้ เป็นเหล่าไก่เชิงดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย กันเลยทีเดียว ไก่เชิง บางคล้า จะมีเชิงคล้ายๆกัน จะชน 2 คอ 2 ปีก 2 ขา จะเน้น 2 คอ คือชนเชิงบน ขี่กอด ทับ ล็อคเป็นหลัก

หลายๆคน ที่ยังไม่เข้าใจภาษาไก่ก็ต้องลองไปศึกษาดูกันอีกที แต่ข้อมูลที่นำมาบอกกันในวันนี้ เป็นข้อมูลที่ได้ศึกษามาเพียงคร่าวๆเท่านั้น แต่สำหรับคนที่เล่นไก่ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่สำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงไก่ ก็ต้องศึกษากันเพิ่มเติมหน่อยนะครับ

ไก่เชิง บางคล้า (แปดริ้ว) ถ้าคนที่เลี้ยงไก่ จะสังเกตได้ว่า ไก่เชิงนี้จะเป็นไก่สีประดู่หางดำหรือหางขาวจะเป็นเหล่าที่เก่งสีอื่นๆจะด้อยกว่าลักษณะ ไก่เชิง บางคล้า และสำหรับหน้าตา ไก่เชิง บางคล้า

ลักษณะเด่นของ ไก่เชิงบางคล้า

ก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ใบหน้า เพราะจะเป็นไก่หน้าใหญ่ หน้ายาว ถ้าเป็นคนนี้จัดว่าสวยเลยนะ
หงอนมักบี้ ตามีประกาย คางรัดเหนียงแลบ ดูน่ากลัวกว่าไก่เชิงอื่นๆ แต่จริงๆแล้วในความน่า
กลัวมันคือความสง่างาม สีสัน ไก่เชิง บางคล้า จะเป็นไก่ประดู่หางดำที่สวยงาม คือ ทั้งสวย
ทั้งเก่ง นี่สามารถ ประกวดได้เลย รูปร่าง ไก่แปดริ้ว เป็นไก่รูปร่างสวยงามมากๆ หางพัด หาง
กระลวยดกและยาว โดยเฉพาะพันธุ์ประดู่หางดำหางจะยาวมากเลย ปั้นขาใหญ่ยาว จะเป็น
ไก่รอยใหญ่ทั้งสวยทั้งเก่ง

เกล็ดแข้ง ไก่เชิง บางคล้า เป็นไก่เกล็ด 2-3 แถว แบบจรเข้ขบฟัน หรือ ปัดตลอด และยังเป็น
ไก่ตีเจ็บอีกด้วย ชั้นเชิงลีลา ไก่เชิง บางคล้า เป็นไก่เชิงบน คือเชิงชนคุมบนเก่ง ถ้าได้เหล่า
เชิงล็อก กอด คออ่อนดีๆจะแพ้ยาก สรุป ไก่เชิง บางคล้า แปดริ้ว เป็นไก่ชนหลัก เชิงคุมบนดี
ลำโต รูปร่างสวยงาม ประกวดก็ได้ ตีก็ดี

เ ป็ น ยั ง ไ ง บ้ า ง ค รั บ กั บ ไ ก่ เ ชิ ง ดี ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ส ว ย ใ ค ร ที่ ส น ใ จ เ ลี้ ย ง ไ ก่ ส า ย พั น ธ์ นี้ อ ยู่ บ ท คว า ม นี้ อ า จ ช่ ว ย ใ ห้ คุ ณ ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น น ะ ค รั บ

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Plantao24.com